12 Novembre 2012

Debora Serracchiani incontra l’Ures

Giovedì 8 novembre l’Unione regionale economica slovena ha avuto come ospite la candidata alle prossime elezioni regionali Debora Serracchiani. L’incontro è stato fatto su proposta della candidata del centro sinistra che nei prossimi mesi incontrerà tutti i più importanti funzionari sul territorio regionale. I rappresentanti dell’URES con il Presidente Niko Tenze hanno illustrato l’attivitàdell’ Ures e i problemi che i soci affrontano in questo difficile momento. Alla candidata hanno indicato alcune possibili linee che il governo regionale potrebbe realizzare per contribuire a superare la crisi (dai pagamenti, alle agevolazioni di credito alle imprese ecc). Si sono anche soffermati sui progetti europei di cui nostra Regione e gli imprenditori dovrebbero avvalersi con l’ entrata della Croazia nell’UE. (dal comunicato stampa diramato dall’Ures)

Debora Serracchiani gost SDGZ

Slovensko deželno gospodarsko združenje od leta 1946 povezuje in zastopa slovenske podjetnike in samostojne poklice v Italiji. SDGZ si že več kot pol stoletja prizadeva za razvoj krajevnega gospodarstva in za zaščito interesov včlanjenih podjetij različnih sektorjev s posredovanjem zahtev podjetništva pri vseh pristojnih organih V četrtek 8. novembra je SDGZ gostila na svojem sedežu kandidatko za naslednje deželne volitve Deboro Serracchiani. Do srečanje je prišlo na pobudo kandidatke leve sredine, ki bo v predvolilnih mesecih obiskala vse najpomembnejše akterje in nosilce interesov na deželnem območju. Predstavniki SDGZ, začenši s predsednikom Nikom Tenzejem so Serracchianijevi orisali delovanje Združenja ter težave s katerimi se spopadajo njeni člani v tem težkem trenutku. Kandidatki so nakazali tudi nekaj možnih potez, ki bi jih deželna uprava lahko udejanila ter s tem pripomogla k hitrejšem izhodu iz krize (od plačilne discipline, do olajšanja kreditiranja podjetij in drugih možnih ukrepov). Poudarek je bil tudi na evropskih projektih in priložnostih, ki jih mora naša dežela in gospodarstveniki izkoristiti ob skorajšnjem vstopu Hrvaške v Evropsko Unijo. (Iz tiskovnega sporočila SDGZ)

In primo piano